2016/3/7 Stage2

1 400sky 25.46 Entry to Stage3
1 abusheng 25.46 Entry to Stage3
1 giri1208 25.46 Entry to Stage3
1 kimukim 25.46 Entry to Stage3
1 osho6 25.46 Entry to Stage3
1 pockemon1 25.46 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.46 Entry to Stage3
1 shadows845 25.46 Entry to Stage3
9 condor0925 15.92 $2
10 tama0105 15.15
11 jamjamboys 1.00
12 rgi091 1.00
13 sugisugi7 1.00
14 hidenori0313 1.00
15 Nagysr 1.00
16 tatsuya168 1.00
17 londonb415 1.00
18 Gropp31 1.00
19 insignifi_1 1.00
20 take514 1.00
21 satatsu11 1.00
22 Mikku99 1.00
23 ASU1151 1.00
24 Shot-A0033 1.00
25 yuyupiduki 1.00
26 makomichi 1.00
27 elton1185 1.00
28 JinX.jp 1.00
29 missionel 1.00
30 wilkhahn 1.00
31 HIRO778 1.00
32 kuukitsuki 1.00
33 mug_toro 1.00
34 righthorizon 1.00
35 yasu925 1.00
36 zumickey 1.00
37 Daisuke.i42 1.00
38 efssisbdyy 1.00
39 nosecar 1.00
40 poker620117 1.00
41 toku4949 1.00