2016/1/2 21:30 STAGE2結果

1 SAEC308 25.16 Entry to Stage3
1 abusheng 25.16 Entry to Stage3
1 daihugou 25.16 Entry to Stage3
1 kimukim 25.16 Entry to Stage3
1 maro867 25.16 Entry to Stage3
1 toku4949 25.16 Entry to Stage3
1 uta_nob223 25.16 Entry to Stage3
1 yukiokatu 25.16 Entry to Stage3
9 nyantaro2011 15.74 $0
10 saro1017 14.98
11 Gropp31 1.00
12 JokerBoo1976 1.00
13 satatsu11 1.00
14 ruiken 1.00
15 yasu925 1.00
16 V-THANDER 1.00
17 KiJoey 1.00
18 giantspoka 1.00
19 souzirou 1.00
20 horiuchi0104 1.00
21 Canon4D 1.00
22 bkaz499 1.00
23 qsactkd 1.00
24 shefy0921 1.00
25 korvig 1.00
26 okubo yujiro 1.00
27 NAOYANAOYA 1.00
28 mitore 1.00
29 mottii999 1.00
30 shadows845 1.00
31 ryugen7 1.00
32 ossiiyy 1.00
33 win183 1.00
34 YoshimasaS 1.00
35 makomichi 1.00
36 Oak man@AA 1.00
37 ageagexx20 1.00
38 dobypapa 1.00
39 shiromeneko 1.00
40 Kazu1969 1.00