2016/1/1 22:30 STAGE2結果

1 Daisuke.i42 24.99 Entry to Stage3
1 Gropp31 24.99 Entry to Stage3
1 Kazu1969 24.99 Entry to Stage3
1 TsurukoKanzy 24.99 Entry to Stage3
1 tamurin 24.99 Entry to Stage3
1 zuruyasumi 24.99 Entry to Stage3
7 makomichi 15.94 $4
8 otoichi 14.98
9 toshipo 1.00
10 yasu925 1.00
11 mug_toro 1.00
12 abusheng 1.00
13 wanichan86 1.00
14 toku4949 1.00
15 Shot-A0033 1.00
16 kuriatsu0220 1.00
17 bkaz499 1.00
18 shadows845 1.00
19 michiru3763 1.00
20 hidenori0313 1.00
21 JokerBoo1976 1.00
22 osho6 1.00
23 poker620117 1.00
24 ossiiyy 1.00
25 wilkhahn 1.00
26 YOROKOBU 1.00
27 rgi091 1.00
28 luke sato 1.00
29 takahashi777 1.00
30 NUDE TRUMP 1.00
31 kimukim 1.00
32 ageagexx20 1.00