2015/12/24 22:00 STAGE2結果

1 SETOUCHIJack 26.05 Entry to Stage3
1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 gainare 26.05 Entry to Stage3
1 kimukim 26.05 Entry to Stage3
1 maro867 26.05 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.05 Entry to Stage3
1 righthorizon 26.05 Entry to Stage3
1 satatsu11 26.05 Entry to Stage3
9 fish0316 16.28 $6
10 Shot-A0033 15.49
11 griffon938 14.82
12 yasu925 1.00
13 cocotomimi 1.00
14 cozy1982 1.00
15 400sky 1.00
16 toku4949 1.00
17 kentaro777 1.00
18 qwer8520 1.00
19 JokerBoo1976 1.00
20 yukapaka2 1.00
21 kuriatsu0220 1.00
22 osho6 1.00
23 tama0105 1.00
24 makomichi 1.00
25 Kazu1969 1.00
26 starryeye777 1.00
27 Mr.Hirobow 1.00
28 petitdemon5 1.00
29 V-THANDER 1.00
30 chisepyon 1.00
31 hacohaco 1.00
32 kurikuri27 1.00
33 stepup-kuni 1.00
34 tree3104 1.00
35 shadows845 1.00
36 bkaz499 1.00
37 madarameBK88 1.00
38 giri1208 1.00
39 NUDE TRUMP 1.00
40 NAC_00117 1.00
41 Outback777 1.00
42 katsuo4545 1.00
43 Gropp31 1.00