2015/12/23 22:30 STAGE2結果

1 Pontyan 25.73 Entry to Stage3
1 abusheng 25.73 Entry to Stage3
1 kimukim 25.73 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.73 Entry to Stage3
1 satatsu11 25.73 Entry to Stage3
1 tama0105 25.73 Entry to Stage3
1 wilkhahn 25.73 Entry to Stage3
8 Shot-A0033 16.23 $6
9 utuona 15.36
10 qwer8520 1.00
11 osho6 1.00
12 400sky 1.00
13 JokerBoo1976 1.00
14 gainare 1.00
15 magatama16 1.00
16 shadows845 1.00
17 yasu925 1.00
18 kenyauk 1.00
19 toku4949 1.00
20 YOROKOBU 1.00
21 Mikku99 1.00
22 katsuo4545 1.00
23 korvig 1.00
24 hacohaco 1.00
25 V-THANDER 1.00
26 makomichi 1.00
27 pi-hikaru 1.00
28 SETOUCHIJack 1.00
29 maro867 1.00
30 hybridge 1.00
31 giri1208 1.00
32 love ootoya 1.00
33 minnieAK 1.00
34 Gropp31 1.00
35 take26 1.00
36 wing1107 1.00
37 Kazu1969 1.00
38 TAATSU16 1.00