2015/12/21 22:30 STAGE2結果

1 abusheng 25.73 Entry to Stage3
1 hidenori0313 25.73 Entry to Stage3
1 kazz14 25.73 Entry to Stage3
1 laurel9544 25.73 Entry to Stage3
1 maro867 25.73 Entry to Stage3
1 yasu925 25.73 Entry to Stage3
7 mori_no_kuma 16.40 $8
8 ossiiyy 15.41
9 osho6 1.00
10 Peregrineeee 1.00
11 makomichi 1.00
12 yamazen 1.00
13 bkaz499 1.00
14 daihugou 1.00
15 wilkhahn 1.00
16 giri1208 1.00
17 satou0830 1.00
18 satatsu11 1.00
19 T_Uechan 1.00
20 kimukim 1.00
21 Shot-A0033 1.00
22 Gropp31 1.00
23 bananagunso 1.00
24 V-THANDER 1.00
25 shadows845 1.00
26 400sky 1.00
27 JokerBoo1976 1.00
28 tama0105 1.00
29 toku4949 1.00
30 Kazu1969 1.00
31 kenyauk 1.00
32 takahashi777 1.00
33 NUDE TRUMP 1.00
34 mikanpoker 1.00