2015/12/20 22:30 STAGE2結果

1 JokerBoo1976 24.23 Entry to Stage3
1 bkaz499 24.23 Entry to Stage3
1 giri1208 24.23 Entry to Stage3
1 poker620117 24.23 Entry to Stage3
1 satatsu11 24.23 Entry to Stage3
1 tama0105 24.23 Entry to Stage3
7 take26 15.47 $0
8 Shot-A0033 1.00
9 abusheng 1.00
10 kimukim 1.00
11 NUDE TRUMP 1.00
12 shent_jp 1.00
13 Gropp31 1.00
14 yasu925 1.00
15 osho6 1.00
16 ossiiyy 1.00
17 toku4949 1.00
18 mikanpoker 1.00
19 400sky 1.00
20 Sota3 1.00
21 takahashi777 1.00
22 V-THANDER 1.00
23 NAC_00117 1.00
24 maro867 1.00
25 Kazu1969 1.00
26 makomichi 1.00
27 minnieAK 1.00
28 hacohaco 1.00
29 shadows845 1.00
30 kuriatsu0220 1.00