2015/12/13 22:30 STAGE2結果

1 abusheng 25.33 Entry to Stage3
1 hidenori0313 25.33 Entry to Stage3
1 maro867 25.33 Entry to Stage3
1 poker620117 25.33 Entry to Stage3
1 tama0105 25.33 Entry to Stage3
6 ossiiyy 16.37 $8
7 JAPAN.KING.S 15.23
8 mikanpoker 1.00
9 giri1208 1.00
10 Safaritaro 1.00
11 satatsu11 1.00
12 shadows845 1.00
13 bkaz499 1.00
14 V-THANDER 1.00
15 400sky 1.00
16 kenyauk 1.00
17 makomichi 1.00
18 milijulie 1.00
19 bananagunso 1.00
20 ruiken 1.00
21 toku4949 1.00
22 yasu925 1.00
23 Gropp31 1.00
24 JokerBoo1976 1.00
25 griffon938 1.00
26 hacohaco 1.00
27 Kazu1969 1.00
28 Shot-A0033 1.00
29 cocotomimi 1.00