2015/11/26 22:30 STAGE2結果

1 Kpb1ga-ss 25.16 Entry to Stage3
1 Outback777 25.16 Entry to Stage3
1 abusheng 25.16 Entry to Stage3
1 dtcrush420 25.16 Entry to Stage3
1 kenyauk 25.16 Entry to Stage3
1 take26 25.16 Entry to Stage3
1 toshipo 25.16 Entry to Stage3
1 yu-to27 25.16 Entry to Stage3
9 gainare 15.74 $0
10 yuyupiduki 14.98
11 SETOUCHIJack 1.00
12 g2110023ee 1.00
13 tebasaki19 1.00
14 mori_no_kuma 1.00
15 purinn 1.00
16 400sky 1.00
17 Gropp31 1.00
18 V-THANDER 1.00
19 hidenori0313 1.00
20 hybridge 1.00
21 makomichi 1.00
22 Pontyan 1.00
23 osho6 1.00
24 wing1107 1.00
25 yasu925 1.00
26 shadows845 1.00
27 kimukim 1.00
28 bayasix 1.00
29 rgi091 1.00
30 19860921 1.00
31 Quantum_Au 1.00
32 Satoru3106 1.00
33 forestpp@ps 1.00
34 maro867 1.00
35 bkaz499 1.00
36 pokarinjpt2 1.00
37 satatsu11 1.00
38 souzirou 1.00
39 toku4949 1.00
40 mug_toro 1.00