2015/11/26 22:00 STAGE2結果

1 Shinji777 25.75 Entry to Stage3
1 abusheng 25.75 Entry to Stage3
1 bkaz499 25.75 Entry to Stage3
1 g2110023ee 25.75 Entry to Stage3
1 hirane11 25.75 Entry to Stage3
1 maro867 25.75 Entry to Stage3
1 minnieAK 25.75 Entry to Stage3
1 yuyupiduki 25.75 Entry to Stage3
9 yu-to27 16.10 $4
10 toshipo 15.32
11 mori_no_kuma 1.00
12 Gbr A A A 1.00
13 Pontyan 1.00
14 kimukim 1.00
15 tebasaki19 1.00
16 tamurin 1.00
17 yasu925 1.00
18 kenyauk 1.00
19 Gropp31 1.00
20 exit800 1.00
21 T_Uechan 1.00
22 satatsu11 1.00
23 fish0316 1.00
24 toku4949 1.00
25 V-THANDER 1.00
26 mug_toro 1.00
27 shadows845 1.00
28 gainare 1.00
29 Outback777 1.00
30 makomichi 1.00
31 19860921 1.00
32 400sky 1.00
33 osho6 1.00
34 rgi091 1.00
35 takahashi777 1.00
36 tnjp 1.00
37 qwer8520 1.00
38 souzirou 1.00
39 tama0105 1.00
40 pokarinjpt2 1.00
41 take26 1.00
42 hatakekouhei 1.00