2015/9/11 22:30 STAGE2結果

1 400sky 26.31 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.31 Entry to Stage3
1 abusheng 26.31 Entry to Stage3
1 bokunara 26.31 Entry to Stage3
1 condor0925 26.31 Entry to Stage3
1 hiruandon822 26.31 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.31 Entry to Stage3
1 ryugen7 26.31 Entry to Stage3
1 takkun230 26.31 Entry to Stage3
1 toku4949 26.31 Entry to Stage3
1 yukapaka2 26.31 Entry to Stage3
12 tckw_act 16.10 $2
13 ZAKKY51 15.51
14 aoyagi 14.98
15 reametal 1.00
16 888da888 1.00
17 g2110023ee 1.00
18 yasu925 1.00
19 hidenori0313 1.00
20 tokaiteiou18 1.00
21 ossiiyy 1.00
22 musytoum 1.00
23 giri1208 1.00
24 manseisuteki 1.00
25 nao71 1.00
26 kimukim 1.00
27 chi-ta0615 1.00
28 osho6 1.00
29 menyan 1.00
30 stepup-kuni 1.00
31 macorinu 1.00
32 tama0105 1.00
33 Daisuke.i42 1.00
34 mug_toro 1.00
35 ps3240 1.00
36 ASU1151 1.00
37 zedeku0101 1.00
38 gainare 1.00
39 AI MASA 1.00
40 Outback777 1.00
41 chry202 1.00
42 pocalto69 1.00
43 HINAGIKU_san 1.00
44 londonb415 1.00
45 rgi091 1.00
46 Kpb1ga-ss 1.00
47 town7 1.00
48 MIKIKUSO 1.00
49 yopsco 1.00
50 makomichi 1.00
51 cozy1982 1.00
52 fffuji 1.00
53 $Yuichi$777 1.00
54 maro867 1.00
55 pixy_ole 1.00
56 HIRO778 1.00