2015/9/11 22:00 STAGE2結果

1 Outback777 25.51 Entry to Stage3
1 aoyagi 25.51 Entry to Stage3
1 makomichi 25.51 Entry to Stage3
1 menyan 25.51 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.51 Entry to Stage3
1 satou0830 25.51 Entry to Stage3
1 syaraku001 25.51 Entry to Stage3
1 tckw_act 25.51 Entry to Stage3
1 zedeku0101 25.51 Entry to Stage3
10 raindaiou 15.83 $0
11 londonb415 15.14
12 condor0925 1.00
13 rgi091 1.00
14 400sky 1.00
15 manseisuteki 1.00
16 tama0105 1.00
17 jessie6655 1.00
18 nosecar 1.00
19 gainare 1.00
20 SAEC308 1.00
21 ASU1151 1.00
22 hidenori0313 1.00
23 ume1234 1.00
24 osho6 1.00
25 macorinu 1.00
26 abusheng 1.00
27 reametal 1.00
28 Kpb1ga-ss 1.00
29 NUDE TRUMP 1.00
30 yasu925 1.00
31 AI MASA 1.00
32 g2110023ee 1.00
33 giri1208 1.00
34 Daisuke.i42 1.00
35 shadows845 1.00
36 stepup-kuni 1.00
37 tokaiteiou18 1.00
38 HIRO778 1.00
39 takkun230 1.00
40 maro867 1.00
41 $Yuichi$777 1.00
42 Yebise 1.00
43 ZAKKY51 1.00
44 toku4949 1.00
45 kimukim 1.00