2015/9/7 22:00 STAGE2結果

1 Kazu1969 26.05 Entry to Stage3
1 Quantum_Au 26.05 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.05 Entry to Stage3
1 manseisuteki 26.05 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.05 Entry to Stage3
1 shknk 26.05 Entry to Stage3
1 takkun230 26.05 Entry to Stage3
1 tamurin 26.05 Entry to Stage3
1 zedeku0101 26.05 Entry to Stage3
10 AAANALU 16.15 $4
11 londonb415 15.45
12 take26 14.83
13 rgi091 1.00
14 reametal 1.00
15 love ootoya 1.00
16 makomichi 1.00
17 SETOUCHIJack 1.00
18 tckw_act 1.00
19 menyan 1.00
20 dobypapa 1.00
21 tak022tomtom 1.00
22 osho6 1.00
23 giri1208 1.00
24 NUDE TRUMP 1.00
25 ASU1151 1.00
26 kimukim 1.00
27 side318 1.00
28 Daisuke.i42 1.00
29 griffon938 1.00
30 SAEC308 1.00
31 hybridge 1.00
32 nyantaro2011 1.00
33 satou0830 1.00
34 Yanai55 1.00
35 yasu925 1.00
36 abusheng 1.00
37 condor0925 1.00
38 nori aka min 1.00
39 cozy house 1.00
40 400sky 1.00
41 mug_toro 1.00
42 ossiiyy 1.00
43 saikindou 1.00
44 suckshine 1.00
45 aztm34994 1.00
46 maro867 1.00
47 toku4949 1.00