2015/9/2 22:30 STAGE2結果

1 ClaynMarbles 26.76 Entry to Stage3
1 LordBerbem 26.76 Entry to Stage3
1 U2WEST 26.76 Entry to Stage3
1 dobypapa 26.76 Entry to Stage3
1 kimukim 26.76 Entry to Stage3
1 maro867 26.76 Entry to Stage3
1 menyan 26.76 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.76 Entry to Stage3
1 rouletter72 26.76 Entry to Stage3
1 shindou1007 26.76 Entry to Stage3
1 take26 26.76 Entry to Stage3
12 griffon938 16.37 $6
13 takkun0622 15.76
14 nyantaro2011 15.23
15 Machan_AA 1.00
16 condor0925 1.00
17 mug_toro 1.00
18 ASU1151 1.00
19 400sky 1.00
20 breguet21 1.00
21 giri1208 1.00
22 rgi091 1.00
23 reametal 1.00
24 SETOUCHIJack 1.00
25 Nobobokun 1.00
26 kikis chair1 1.00
27 satou0830 1.00
28 SAEC308 1.00
29 yako1gou 1.00
30 kimmy7755 1.00
31 unasuke24 1.00
32 Takateru1028 1.00
33 ansan727 1.00
34 osho6 1.00
35 makomichi 1.00
36 Daisuke.i42 1.00
37 sigfo_hy 1.00
38 manseisuteki 1.00
39 abusheng 1.00
40 NUDE TRUMP 1.00
41 nao71 1.00
42 yasu925 1.00
43 AI MASA 1.00
44 keith5454200 1.00
45 dsk-lupin 1.00
46 ninja115 1.00
47 takanobu777 1.00
48 tckw_act 1.00
49 bkaz499 1.00
50 londonb415 1.00
51 masaking730 1.00
52 toku4949 1.00
53 shadows845 1.00
54 LongTail555 1.00
55 tasakariku 1.00
56 zedeku0101 1.00
57 HIRO778 1.00
58 tath1115 1.00