2015/9/2 22:00 STAGE2結果

1 ASU1151 26.05 Entry to Stage3
1 Takateru1028 26.05 Entry to Stage3
1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 chiguchigu 26.05 Entry to Stage3
1 iamkochan 26.05 Entry to Stage3
1 kikis chair1 26.05 Entry to Stage3
1 kimukim 26.05 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.05 Entry to Stage3
1 toku4949 26.05 Entry to Stage3
10 atsushi-i-i 16.15 $4
11 yako1gou 15.45
12 sak_1020 14.83
13 rgi091 1.00
14 bkaz499 1.00
15 mug_toro 1.00
16 NUDE TRUMP 1.00
17 tckw_act 1.00
18 400sky 1.00
19 dobypapa 1.00
20 LongTail555 1.00
21 londonb415 1.00
22 takanobu777 1.00
23 makomichi 1.00
24 satou0830 1.00
25 Daisuke.i42 1.00
26 sigfo_hy 1.00
27 reametal 1.00
28 manseisuteki 1.00
29 SETOUCHIJack 1.00
30 breguet21 1.00
31 zedeku0101 1.00
32 HIRO778 1.00
33 osho6 1.00
34 Outback777 1.00
35 nyantaro2011 1.00
36 Nobobokun 1.00
37 ansan727 1.00
38 yasu925 1.00
39 SAEC308 1.00
40 condor0925 1.00
41 menyan 1.00
42 LordBerbem 1.00
43 giri1208 1.00
44 maro867 1.00
45 Sanjyo 1.00
46 kuriatsu0220 1.00
47 suckshine 1.00