2015/9/1 22:30 STAGE2結果

1 400sky 26.08 Entry to Stage3
1 ASU1151 26.08 Entry to Stage3
1 HIRO1008 26.08 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.08 Entry to Stage3
1 condor0925 26.08 Entry to Stage3
1 maromaro5906 26.08 Entry to Stage3
1 osho6 26.08 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.08 Entry to Stage3
1 torakiba 26.08 Entry to Stage3
1 yako1gou 26.08 Entry to Stage3
1 yukina3211 26.08 Entry to Stage3
12 Daisuke.i42 15.96 $0
13 giri1208 15.38
14 sakosako1974 14.85
15 satou0830 1.00
16 take26 1.00
17 hograil 1.00
18 makomichi 1.00
19 manseisuteki 1.00
20 V-THANDER 1.00
21 Outback777 1.00
22 abusheng 1.00
23 yasu925 1.00
24 caizhai723 1.00
25 2opinion 1.00
26 raindaiou 1.00
27 ansan727 1.00
28 SAEC308 1.00
29 londonb415 1.00
30 rgi091 1.00
31 Gropp31 1.00
32 Quantum_Au 1.00
33 takanobu777 1.00
34 Cab900TG 1.00
35 hybridge 1.00
36 zedeku0101 1.00
37 nyantaro2011 1.00
38 LongTail555 1.00
39 hirokichi777 1.00
40 maro867 1.00
41 Mr.Hirobow 1.00
42 reametal 1.00
43 HIRO778 1.00
44 mori_no_kuma 1.00
45 nijo29 1.00
46 yuuu1201 1.00
47 RascalKodama 1.00
48 nesu28 1.00
49 shindou1007 1.00
50 toku4949 1.00
51 LordBerbem 1.00
52 Machan_AA 1.00
53 ZAKKY51 1.00
54 ossiiyy 1.00
55 menyan 1.00