2015/8/31 22:00 STAGE2結果

1 Machan_AA 26.55 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.55 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.55 Entry to Stage3
1 abusheng 26.55 Entry to Stage3
1 charismaneet 26.55 Entry to Stage3
1 hybridge 26.55 Entry to Stage3
1 rgi091 26.55 Entry to Stage3
1 taco80010 26.55 Entry to Stage3
1 yako1gou 26.55 Entry to Stage3
1 yukapaka2 26.55 Entry to Stage3
11 Gropp31 16.34 $6
12 manseisuteki 15.69
13 syaraku001 15.11
14 reametal 1.00
15 sak_1020 1.00
16 masataka2525 1.00
17 love ootoya 1.00
18 yama1215 1.00
19 tckw_act 1.00
20 nyantaro2011 1.00
21 ASU1151 1.00
22 Quantum_Au 1.00
23 ansan727 1.00
24 londonb415 1.00
25 kurupikax 1.00
26 toku4949 1.00
27 shent_jp 1.00
28 maro867 1.00
29 condor0925 1.00
30 Kpb1ga-ss 1.00
31 SETOUCHIJack 1.00
32 LordBerbem 1.00
33 SAEC308 1.00
34 Maggressive 1.00
35 satou0830 1.00
36 400sky 1.00
37 kimukim 1.00
38 menyan 1.00
39 giri1208 1.00
40 suranai267 1.00
41 zedeku0101 1.00
42 Apple.bubu 1.00
43 g2110023ee 1.00
44 osho6 1.00
45 takanobu777 1.00
46 arute2525 1.00
47 bourbon0518 1.00
48 makomichi 1.00
49 HIRO778 1.00
50 kimmy7755 1.00
51 raindaiou 1.00
52 Daisuke.i42 1.00
53 yasu925 1.00