2015/8/28 22:00 STAGE2結果

1 400sky 26.55 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.55 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.55 Entry to Stage3
1 Safaritaro 26.55 Entry to Stage3
1 giri1208 26.55 Entry to Stage3
1 jex291 26.55 Entry to Stage3
1 maromaro5906 26.55 Entry to Stage3
1 menyan 26.55 Entry to Stage3
1 tasakariku 26.55 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.55 Entry to Stage3
11 OJYAMA 16.34 $6
12 hybridge 15.69
13 erim_garak 15.11
14 nyantaro2011 1.00
15 satou0830 1.00
16 raindaiou 1.00
17 abusheng 1.00
18 londonb415 1.00
19 ZAKKY51 1.00
20 Kpb1ga-ss 1.00
21 zedeku0101 1.00
22 V-THANDER 1.00
23 SAM8236 1.00
24 reametal 1.00
25 Yebise 1.00
26 HIRO778 1.00
27 manseisuteki 1.00
28 makomichi 1.00
29 rgi091 1.00
30 Maggressive 1.00
31 ASU1151 1.00
32 naoya_yagi 1.00
33 kimukim 1.00
34 tetsu0120 1.00
35 takahashi777 1.00
36 shadows845 1.00
37 LordBerbem 1.00
38 cozy1982 1.00
39 Daisuke.i42 1.00
40 osho6 1.00
41 taco80010 1.00
42 tetuya0417 1.00
43 JAPAN.KING.S 1.00
44 syaraku001 1.00
45 takanobu777 1.00
46 yasu925 1.00
47 wing1107 1.00
48 SAEC308 1.00
49 condor0925 1.00
50 dobypapa 1.00
51 arute2525 1.00
52 kingdam-kou 1.00
53 maro867 1.00