2015/8/21 22:30 STAGE2結果

1 V-THANDER 26.31 Entry to Stage3
1 Yu Adashino 26.31 Entry to Stage3
1 aoiyui 26.31 Entry to Stage3
1 g2110023ee 26.31 Entry to Stage3
1 menyan 26.31 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.31 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.31 Entry to Stage3
1 shiratuka14 26.31 Entry to Stage3
1 yk dada 26.31 Entry to Stage3
1 zedeku0101 26.31 Entry to Stage3
1 zin104 26.31 Entry to Stage3
12 SAEC308 16.10 $2
13 satou0830 15.51
14 ASU1151 14.98
15 yukkuripoker 1.00
16 giri1208 1.00
17 HIRO778 1.00
18 Daisuke.i42 1.00
19 condor0925 1.00
20 tetuya0417 1.00
21 majingaaZ 1.00
22 000*ann*000 1.00
23 reametal 1.00
24 400sky 1.00
25 tckw_act 1.00
26 abusheng 1.00
27 manseisuteki 1.00
28 maro867 1.00
29 casinroyal 1.00
30 take26 1.00
31 AD_Kaz1 1.00
32 okawa@gold9 1.00
33 emukun 1.00
34 sigfo_hy 1.00
35 kimmy7755 1.00
36 ssinamon 1.00
37 ZAKKY51 1.00
38 nyantaro2011 1.00
39 dorigo13 1.00
40 fish.yamato 1.00
41 toku4949 1.00
42 edo1003 1.00
43 osho6 1.00
44 yasu925 1.00
45 kinomiyakana 1.00
46 nikolaschka8 1.00
47 suranai267 1.00
48 GINSUKE 1.00
49 goodluck0312 1.00
50 makomichi 1.00
51 chiyoukan 1.00
52 JAPAN.KING.S 1.00
53 pipipi-suke 1.00
54 kuriatsu0220 1.00
55 londonb415 1.00
56 master662525 1.00