2015/8/21 22:00 STAGE2結果

1 SAEC308 25.75 Entry to Stage3
1 abusheng 25.75 Entry to Stage3
1 ansan727 25.75 Entry to Stage3
1 koolAAAAK 25.75 Entry to Stage3
1 londonb415 25.75 Entry to Stage3
1 maro867 25.75 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.75 Entry to Stage3
1 syaraku001 25.75 Entry to Stage3
9 yako1gou 16.10 $4
10 toku4949 15.32
11 Reformatsky7 1.00
12 yasu925 1.00
13 Daisuke.i42 1.00
14 reametal 1.00
15 raindaiou 1.00
16 atsushi-i-i 1.00
17 kimmy7755 1.00
18 pipipi-suke 1.00
19 Torafalgar 1.00
20 manseisuteki 1.00
21 400sky 1.00
22 Kpb1ga-ss 1.00
23 edo1003 1.00
24 zedeku0101 1.00
25 menyan 1.00
26 condor0925 1.00
27 HIRO778 1.00
28 dynt0211 1.00
29 ASU1151 1.00
30 niwaribiki 1.00
31 cozy1982 1.00
32 dorigo13 1.00
33 JAPAN.KING.S 1.00
34 Outback777 1.00
35 makomichi 1.00
36 tckw_act 1.00
37 V-THANDER 1.00
38 g2110023ee 1.00
39 nikolaschka8 1.00
40 osho6 1.00
41 giri1208 1.00
42 yuyupiduki 1.00