2015/8/20 22:30 STAGE2結果

1 Clipperd4231 26.55 Entry to Stage3
1 OMGWTFNOOOOO 26.55 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.55 Entry to Stage3
1 abusheng 26.55 Entry to Stage3
1 kimmy7755 26.55 Entry to Stage3
1 londonb415 26.55 Entry to Stage3
1 neetest333 26.55 Entry to Stage3
1 rgi091 26.55 Entry to Stage3
1 take26 26.55 Entry to Stage3
1 toao0617 26.55 Entry to Stage3
11 kuriatsu0220 16.34 $6
12 maro867 15.69
13 Daisuke.i42 15.11
14 400sky 1.00
15 suranai267 1.00
16 yuuu1201 1.00
17 raindaiou 1.00
18 nikolaschka8 1.00
19 menyan 1.00
20 naoya_yagi 1.00
21 toku4949 1.00
22 giri1208 1.00
23 osho6 1.00
24 HIRO778 1.00
25 satou0830 1.00
26 manseisuteki 1.00
27 maromaro5906 1.00
28 atsushi-i-i 1.00
29 yasu925 1.00
30 zedeku0101 1.00
31 111pon 1.00
32 ZAKKY51 1.00
33 tckw_act 1.00
34 Gropp31 1.00
35 bussan0916 1.00
36 nippon0621 1.00
37 LordBerbem 1.00
38 syaraku001 1.00
39 SETOUCHIJack 1.00
40 kkkei0930 1.00
41 Yu Adashino 1.00
42 condor0925 1.00
43 Torafalgar 1.00
44 tetuya0417 1.00
45 kawa_Q 1.00
46 TETSUYA.F 1.00
47 Piyal Jay 76 1.00
48 Rinhuthin 1.00
49 reametal 1.00
50 V-THANDER 1.00
51 arame1023 1.00
52 makomichi 1.00
53 nao22110 1.00