2015/8/19 22:30 STAGE2結果

1 HIRO778 26.58 Entry to Stage3
1 I AM YAMADA 26.58 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.58 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.58 Entry to Stage3
1 deko826 26.58 Entry to Stage3
1 menyan 26.58 Entry to Stage3
1 osho6 26.58 Entry to Stage3
1 satou0830 26.58 Entry to Stage3
1 shent_jp 26.58 Entry to Stage3
10 okawa@gold9 16.47 $8
11 rgi091 15.75
12 raindaiou 15.12
13 Maggressive 1.00
14 stepup-kuni 1.00
15 hidenori0313 1.00
16 Decadan 1.00
17 reametal 1.00
18 yasu925 1.00
19 shadows845 1.00
20 giri1208 1.00
21 OMGWTFNOOOOO 1.00
22 Piyal Jay 76 1.00
23 tckw_act 1.00
24 londonb415 1.00
25 zedeku0101 1.00
26 taratarao 1.00
27 sgwr 1.00
28 abusheng 1.00
29 syaraku001 1.00
30 manseisuteki 1.00
31 ASU1151 1.00
32 Outback777 1.00
33 dorigo13 1.00
34 Daisuke.i42 1.00
35 SETOUCHIJack 1.00
36 yamazen 1.00
37 yuu0825 1.00
38 19860921 1.00
39 makomichi 1.00
40 pixy_ole 1.00
41 400sky 1.00
42 maro867 1.00
43 condor0925 1.00
44 Kazu1969 1.00
45 Kpb1ga-ss 1.00
46 mori_no_kuma 1.00
47 D2_1992 1.00
48 toku4949 1.00
49 shimshim34 1.00