2015/8/19 22:00 STAGE2結果

1 condor0925 26.33 Entry to Stage3
1 giri1208 26.33 Entry to Stage3
1 goodluck0312 26.33 Entry to Stage3
1 makomichi 26.33 Entry to Stage3
1 osho6 26.33 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.33 Entry to Stage3
1 starryeye777 26.33 Entry to Stage3
1 override99 26.33 Entry to Stage3
9 menyan 16.45 $8
10 londonb415 15.66
11 maro867 14.98
12 zedeku0101 1.00
13 nyantaro2011 1.00
14 HIRO778 1.00
15 400sky 1.00
16 shadows845 1.00
17 hidenori0313 1.00
18 NUDE TRUMP 1.00
19 ASU1151 1.00
20 reametal 1.00
21 SAEC308 1.00
22 rgi091 1.00
23 tckw_act 1.00
24 Daisuke.i42 1.00
25 shent_jp 1.00
26 abusheng 1.00
27 manseisuteki 1.00
28 ansan727 1.00
29 sgwr 1.00
30 satou0830 1.00
31 arame1023 1.00
32 Outback777 1.00
33 Torafalgar 1.00
34 Maggressive 1.00
35 syaraku001 1.00
36 V-THANDER 1.00
37 19860921 1.00
38 mori_no_kuma 1.00
39 RandA211 1.00
40 yasu925 1.00
41 Kpb1ga-ss 1.00
42 SETOUCHIJack 1.00
43 Kazu1969 1.00
44 toku4949 1.00