2015/8/18 22:00 STAGE2結果

1 Daisuke.i42 26.58 Entry to Stage3
1 Piyal Jay 76 26.58 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.58 Entry to Stage3
1 ansan727 26.58 Entry to Stage3
1 dobypapa 26.58 Entry to Stage3
1 maromaro5906 26.58 Entry to Stage3
1 osho6 26.58 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.58 Entry to Stage3
1 toku4949 26.58 Entry to Stage3
10 nikolaschka8 16.47 $8
11 maro867 15.75
12 londonb415 15.12
13 mori_no_kuma 1.00
14 sakosako1974 1.00
15 V-THANDER 1.00
16 ASU1151 1.00
17 manseisuteki 1.00
18 rgi091 1.00
19 SAEC308 1.00
20 giri1208 1.00
21 ossiiyy 1.00
22 edo1003 1.00
23 ZAKKY51 1.00
24 goodluck0312 1.00
25 reametal 1.00
26 menyan 1.00
27 RandA211 1.00
28 Yu Adashino 1.00
29 tckw_act 1.00
30 kimmy7755 1.00
31 tetuya0417 1.00
32 satou0830 1.00
33 condor0925 1.00
34 kikis chair1 1.00
35 HIRO778 1.00
36 nyantaro2011 1.00
37 zedeku0101 1.00
38 HFSS2015 1.00
39 abusheng 1.00
40 take26 1.00
41 400sky 1.00
42 Maggressive 1.00
43 SETOUCHIJack 1.00
44 yama1215 1.00
45 Taku14 1.00
46 ikenie 1.00
47 Kazu1969 1.00
48 NUDE TRUMP 1.00
49 Outback777 1.00