2015/8/16 22:30 STAGE2結果

1 Gropp31 26.06 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.06 Entry to Stage3
1 goodluck0312 26.06 Entry to Stage3
1 ikenie 26.06 Entry to Stage3
1 jex291 26.06 Entry to Stage3
1 kimmy7755 26.06 Entry to Stage3
1 kumkuma0000 26.06 Entry to Stage3
1 mottii999 26.06 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.06 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.06 Entry to Stage3
11 reametal 16.05 $2
12 shent_jp 15.41
13 zedeku0101 14.84
14 goro1315 1.00
15 mug_toro 1.00
16 tckw_act 1.00
17 tsunami1173 1.00
18 giri1208 1.00
19 amagin 1.00
20 DO-9’s 1.00
21 yukapaka2 1.00
22 condor0925 1.00
23 satou0830 1.00
24 Yu Adashino 1.00
25 frei726 1.00
26 manseisuteki 1.00
27 ASU1151 1.00
28 hide0810 1.00
29 abusheng 1.00
30 maro867 1.00
31 yasu925 1.00
32 tetuya0417 1.00
33 LordBerbem 1.00
34 londonb415 1.00
35 tatsushi.h 1.00
36 kkkei0930 1.00
37 menyan 1.00
38 Daisuke.i42 1.00
39 Kazu1969 1.00
40 Kpb1ga-ss 1.00
41 Machan_AA 1.00
42 f35st 1.00
43 HAGI5253 1.00
44 sakusaku 1.00
45 400sky 1.00
46 tukisi 1.00
47 V-THANDER 1.00
48 ZAKKY51 1.00
49 sgwr 1.00
50 marushu 1.00
51 SAEC308 1.00