2015/8/13 22:30 STAGE2結果

1 ASU1151 25.82 Entry to Stage3
1 Roda2140 25.82 Entry to Stage3
1 SAEC308 25.82 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 25.82 Entry to Stage3
1 bkaz499 25.82 Entry to Stage3
1 kaisingeki 25.82 Entry to Stage3
1 makomichi 25.82 Entry to Stage3
1 raindaiou 25.82 Entry to Stage3
1 ryouji114514 25.82 Entry to Stage3
1 satou0830 25.82 Entry to Stage3
11 reametal 15.90 $0
12 condor0925 15.27
13 tckw_act 1.00
14 manseisuteki 1.00
15 torakiba 1.00
16 mangu-chan 1.00
17 wing1107 1.00
18 400sky 1.00
19 iguiguana 1.00
20 zedeku0101 1.00
21 sakosako1974 1.00
22 giri1208 1.00
23 GINSUKE 1.00
24 SAM8236 1.00
25 maro867 1.00
26 Yu Adashino 1.00
27 V-THANDER 1.00
28 ossiiyy 1.00
29 nefesieru0 1.00
30 menyan 1.00
31 osho6 1.00
32 M-Hama 1.00
33 toku4949 1.00
34 fuurinkazan 1.00
35 taro61taro61 1.00
36 abusheng 1.00
37 tomoyo3211 1.00
38 take26 1.00
39 yasu925 1.00
40 Kpb1ga-ss 1.00
41 LordBerbem 1.00
42 kotayoko 1.00
43 ikenie 1.00
44 dobypapa 1.00
45 BEAR561214 1.00
46 soga406 1.00
47 ZAKKY51 1.00
48 Kazu1969 1.00
49 londonb415 1.00
50 HIRO778 1.00