2015/8/12 22:30 STAGE2結果

1 GINSUKE 25.51 Entry to Stage3
1 condor0925 25.51 Entry to Stage3
1 jumbo tree 25.51 Entry to Stage3
1 manseisuteki 25.51 Entry to Stage3
1 maro867 25.51 Entry to Stage3
1 pirosiky 25.51 Entry to Stage3
1 till7777777 25.51 Entry to Stage3
1 yukapaka2 25.51 Entry to Stage3
1 zedeku0101 25.51 Entry to Stage3
10 19860921 15.83 $0
11 HIRO778 15.14
12 osho6 1.00
13 Daisuke.i42 1.00
14 yuyupiduki 1.00
15 yk dada 1.00
16 syunatika 1.00
17 reametal 1.00
18 ossiiyy 1.00
19 yoshiaki7777 1.00
20 side318 1.00
21 LordBerbem 1.00
22 menyan 1.00
23 kurupikax 1.00
24 SAEC308 1.00
25 torakiba 1.00
26 ASU1151 1.00
27 yasu925 1.00
28 400sky 1.00
29 abusheng 1.00
30 keith5454200 1.00
31 raindaiou 1.00
32 Outback777 1.00
33 starryeye777 1.00
34 V-THANDER 1.00
35 ikenie 1.00
36 Yu Adashino 1.00
37 giri1208 1.00
38 Kazu1969 1.00
39 londonb415 1.00
40 tetuya0417 1.00
41 SoJiSub 1.00
42 TONKATSU75 1.00
43 Takateru1028 1.00
44 hirohira 1.00
45 tckw_act 1.00