2015/8/11 22:30 STAGE2結果

1 ASU1151 26.31 Entry to Stage3
1 JAPAN.KING.S 26.31 Entry to Stage3
1 arame1023 26.31 Entry to Stage3
1 giri1208 26.31 Entry to Stage3
1 londonb415 26.31 Entry to Stage3
1 okawa@gold9 26.31 Entry to Stage3
1 reametal 26.31 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.31 Entry to Stage3
1 yoyo4545 26.31 Entry to Stage3
10 vivi-Si2 16.31 $6
11 Outback777 15.60
12 Asongforx 14.98
13 abusheng 1.00
14 kimmy7755 1.00
15 Takateru1028 1.00
16 ossiiyy 1.00
17 OD_honma 1.00
18 manseisuteki 1.00
19 HIRO778 1.00
20 hakomakuri 1.00
21 400sky 1.00
22 maako120 1.00
23 satou0830 1.00
24 gorogorokun 1.00
25 SAEC308 1.00
26 yasu925 1.00
27 condor0925 1.00
28 V-THANDER 1.00
29 syaraku001 1.00
30 TheTaku 1.00
31 Nobobokun 1.00
32 makomichi 1.00
33 dobypapa 1.00
34 hidenori0313 1.00
35 maro867 1.00
36 LordBerbem 1.00
37 sakosako1974 1.00
38 shima3 1.00
39 take26 1.00
40 kurupikax 1.00
41 GINSUKE 1.00
42 osho6 1.00
43 Kazu1969 1.00
44 kami0909 1.00
45 zedeku0101 1.00
46 MIKIKUSO 1.00
47 toku4949 1.00
48 M.Tsuchiya 1.00