2015/8/11 22:00 STAGE2結果

1 ASU1151 26.05 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.05 Entry to Stage3
1 Yu Adashino 26.05 Entry to Stage3
1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 londonb415 26.05 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.05 Entry to Stage3
1 satou0830 26.05 Entry to Stage3
8 HIRO778 16.43 $8
9 menyan 15.55
10 raindaiou 14.80
11 LordBerbem 1.00
12 giri1208 1.00
13 400sky 1.00
14 maro867 1.00
15 osho6 1.00
16 Takateru1028 1.00
17 taka1102 1.00
18 no1gutti 1.00
19 syaraku001 1.00
20 rasukun98 1.00
21 OD_honma 1.00
22 YuuKIDz1203 1.00
23 minnieAK 1.00
24 SAEC308 1.00
25 tckw_act 1.00
26 ikenie 1.00
27 ansan727 1.00
28 condor0925 1.00
29 Nobobokun 1.00
30 kami0909 1.00
31 ddt.743 1.00
32 take26 1.00
33 zedeku0101 1.00
34 dobypapa 1.00
35 makomichi 1.00
36 toku4949 1.00
37 yasu925 1.00
38 yukapaka2 1.00
39 takahashi777 1.00