2015/8/9 22:30 STAGE2結果

1 Daisuke.i42 26.05 Entry to Stage3
1 giri1208 26.05 Entry to Stage3
1 koolAAAAK 26.05 Entry to Stage3
1 mokusan88 26.05 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.05 Entry to Stage3
1 syaraku001 26.05 Entry to Stage3
1 take26 26.05 Entry to Stage3
1 yasu925 26.05 Entry to Stage3
9 maromaro5906 16.28 $6
10 makomichi 15.49
11 HIRO778 14.82
12 Kazu1969 1.00
13 mamemo3 1.00
14 poyoyon21 1.00
15 SAEC308 1.00
16 raindaiou 1.00
17 reametal 1.00
18 tetuya0417 1.00
19 ASU1151 1.00
20 menyan 1.00
21 tckw_act 1.00
22 LordBerbem 1.00
23 osho6 1.00
24 U2WEST 1.00
25 V-THANDER 1.00
26 ZAKKY51 1.00
27 zedeku0101 1.00
28 manseisuteki 1.00
29 SETOUCHIJack 1.00
30 toshi0928 1.00
31 Yanai55 1.00
32 neymar8196 1.00
33 nittodeng 1.00
34 abusheng 1.00
35 londonb415 1.00
36 rasukun98 1.00
37 400sky 1.00
38 condor0925 1.00
39 toku4949 1.00
40 GINSUKE 1.00
41 hottutashou 1.00
42 maro867 1.00
43 jex291 1.00