2015/8/6 22:30 STAGE2結果

1 Daisuke.i42 25.82 Entry to Stage3
1 YK&SG 25.82 Entry to Stage3
1 f35st 25.82 Entry to Stage3
1 makomichi 25.82 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.82 Entry to Stage3
1 raindaiou 25.82 Entry to Stage3
1 reametal 25.82 Entry to Stage3
1 satou0830 25.82 Entry to Stage3
1 tdk2@66 25.82 Entry to Stage3
1 yasu7 25.82 Entry to Stage3
11 koookuu 15.90 $0
12 ASU1151 15.27
13 kikis chair1 1.00
14 shima3 1.00
15 pi-hikaru 1.00
16 vanishdeath 1.00
17 londonb415 1.00
18 dorigo13 1.00
19 Yu Adashino 1.00
20 mori_no_kuma 1.00
21 Maggressive 1.00
22 Outback777 1.00
23 Safaritaro 1.00
24 naoyuki10 1.00
25 ZAKKY51 1.00
26 condor0925 1.00
27 menyan 1.00
28 syaraku001 1.00
29 takahashi777 1.00
30 TTK555 1.00
31 Coliorosso 1.00
32 SETOUCHIJack 1.00
33 HayamiIori 1.00
34 abusheng 1.00
35 HIRO778 1.00
36 tckw_act 1.00
37 yk dada 1.00
38 ansan727 1.00
39 yasu925 1.00
40 400sky 1.00
41 toku4949 1.00
42 SAM8236 1.00
43 moglar03 1.00
44 SAEC308 1.00
45 zedeku0101 1.00
46 osho6 1.00
47 suranai267 1.00
48 V-THANDER 1.00
49 hujineko2 1.00
50 stepup-kuni 1.00