2015/8/5 22:30 STAGE2結果

1 ASU1151 26.31 Entry to Stage3
1 LordBerbem 26.31 Entry to Stage3
1 Maggressive 26.31 Entry to Stage3
1 Pontyan 26.31 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.31 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.31 Entry to Stage3
1 hujineko2 26.31 Entry to Stage3
1 kkuri 26.31 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.31 Entry to Stage3
1 yamazen 26.31 Entry to Stage3
11 MIKIKUSO 16.20 $4
12 satou0830 15.55
13 makomichi 14.98
14 Gropp31 1.00
15 osho6 1.00
16 syaraku001 1.00
17 SAM8236 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 mori_no_kuma 1.00
20 V-THANDER 1.00
21 zedeku0101 1.00
22 abusheng 1.00
23 ansan727 1.00
24 Nobobokun 1.00
25 asita1009 1.00
26 tomoyo3211 1.00
27 condor0925 1.00
28 stepup-kuni 1.00
29 GINSUKE 1.00
30 autocomplex 1.00
31 takahashi777 1.00
32 2opinion 1.00
33 Daisuke.i42 1.00
34 raindaiou 1.00
35 OD_honma 1.00
36 yasu925 1.00
37 maro867 1.00
38 mignon1578 1.00
39 HIRO778 1.00
40 Nagysr 1.00
41 YuuKIDz1203 1.00
42 reametal 1.00
43 !1Holding 1.00
44 toku4949 1.00
45 NITOS702 1.00
46 hidenori0313 1.00
47 400sky 1.00
48 londonb415 1.00
49 vanishdeath 1.00
50 dorigo13 1.00
51 kazu21233 1.00
52 mami0701 1.00