JPT2012 Season2 Osaka/Tokyo ONLINE Satellite

STAGE 1
21:30-
参加者:217人
通過者:10人
Gloomy.N (Japan)
imo-mushi (Japan)
ioil (Japan)
iwamoto-hiro (Japan)
kruin2 (Japan)
momymamy (Japan)
mori_no_kuma (Japan)
panicmeo (Japan)
SNOW-FU (Japan)
syeria523 (Japan)

STAGE 2
22:30-
参加者:42人
通過者:7人
Funafuna (Japan)
DarkMatterAA (Japan)
SAEC308 (Japan)
sayo426 (Japan)
seibel12 (Japan)
shohey_y (Japan)
syuriken (Japan)
yuppy92 (Japan)

STAGE 2
23:30-
参加者:46人
通過者:8人
AkibaGuild (Japan)
aoi_shieokum (Japan)
CovraX (Japan)
eritan (Japan)
Gloomy.N (Japan)
makomichi (Japan)
Mr.Hirobow (Japan)
nanao711 (Japan)