2015/7/1 22:00 STAGE2結果

1 Kpb1ga-ss 26.53 Entry to Stage3
1 Nobobokun 26.53 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.53 Entry to Stage3
1 abusheng 26.53 Entry to Stage3
1 hidenori0313 26.53 Entry to Stage3
1 makomichi 26.53 Entry to Stage3
1 menyan 26.53 Entry to Stage3
1 osho6 26.53 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.53 Entry to Stage3
1 reametal 26.53 Entry to Stage3
1 soga406 26.53 Entry to Stage3
1 zedeku0101 26.53 Entry to Stage3
13 400sky 16.14 $2
14 fish0316 15.59
15 Reformatsky7 15.10
16 10birion 1.00
17 Daisuke.i42 1.00
18 makicchi 1.00
19 mug_toro 1.00
20 naoyuki10 1.00
21 kenken999 1.00
22 ryuuichi57 1.00
23 pokarinjpt2 1.00
24 londonb415 1.00
25 maro867 1.00
26 iruwo 1.00
27 ASU1151 1.00
28 satou0830 1.00
29 miyacchi 1.00
30 Machan_AA 1.00
31 giri1208 1.00
32 raindaiou 1.00
33 MHEHKB 1.00
34 torisuta 1.00
35 till7777777 1.00
36 yushi8964 1.00
37 stepup-kuni 1.00
38 yasu925 1.00
39 Mikku99 1.00
40 ZEROMIURA 1.00
41 WRYYYYY 1.00
42 ZAKKY51 1.00
43 HIT_SEA0303 1.00
44 condor0925 1.00
45 sakosako1974 1.00
46 biv6b 1.00
47 38pita 1.00
48 dobypapa 1.00
49 kuriatsu0220 1.00
50 schumway.g 1.00
51 HIRO778 1.00
52 higetaku 1.00
53 Jet-black32 1.00
54 atbottom 1.00
55 take26 1.00
56 EiNs777 1.00
57 JAPAN.KING.S 1.00
58 sigfo_hy 1.00
59 cozy1982 1.00
60 tckw_act 1.00
61 yukapaka2 1.00