2015/6/25 22:30 STAGE2結果

1 ASU1151 26.05 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 miyacchi 26.05 Entry to Stage3
1 no1gutti 26.05 Entry to Stage3
1 satopi 26.05 Entry to Stage3
1 stepup-kuni 26.05 Entry to Stage3
8 pokarinjpt2 16.43 $8
9 Jet-black32 15.55
10 Kazu1969 14.80
11 ZAKKY51 1.00
12 torisuta 1.00
13 satou0830 1.00
14 400sky 1.00
15 OD_honma 1.00
16 GINSUKE 1.00
17 tckw_act 1.00
18 YuuKIDz1203 1.00
19 maro867 1.00
20 abusheng 1.00
21 panko3 1.00
22 38pita 1.00
23 soga406 1.00
24 yasu925 1.00
25 tamotsu29 1.00
26 menyan 1.00
27 Outback777 1.00
28 condor0925 1.00
29 Yu Adashino 1.00
30 zedeku0101 1.00
31 NUDE TRUMP 1.00
32 giri1208 1.00
33 kuzukky 1.00
34 kazz14 1.00
35 londonb415 1.00
36 ossiiyy 1.00
37 raindaiou 1.00
38 toku4949 1.00
39 higetaku 1.00