2015/6/25 22:00 STAGE2結果

1 Machan_AA 26.32 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.32 Entry to Stage3
1 cozy1982 26.32 Entry to Stage3
1 hiro0212 26.32 Entry to Stage3
1 makomichi 26.32 Entry to Stage3
1 maromaro5906 26.32 Entry to Stage3
1 minikubo754 26.32 Entry to Stage3
1 panko3 26.32 Entry to Stage3
1 satopi 26.32 Entry to Stage3
1 stepup-kuni 26.32 Entry to Stage3
1 take26 26.32 Entry to Stage3
1 tmura 26.32 Entry to Stage3
13 Sanjyo 16.02 $0
14 masach1219 15.47
15 gobo14142 14.98
16 ofuro_026 1.00
17 pokarinjpt2 1.00
18 ASU1151 1.00
19 tatsu@AA 1.00
20 38pita 1.00
21 menyan 1.00
22 condor0925 1.00
23 ossiiyy 1.00
24 abusheng 1.00
25 gainare 1.00
26 brian1217 1.00
27 chonma 1.00
28 feneck7 1.00
29 reametal 1.00
30 WRYYYYY 1.00
31 naoyuki10 1.00
32 Outback777 1.00
33 tamotsu29 1.00
34 ansan727 1.00
35 raindaiou 1.00
36 Jet-black32 1.00
37 zedeku0101 1.00
38 tckw_act 1.00
39 HIRO@GASU 1.00
40 400sky 1.00
41 makati757 1.00
42 norihito 1.00
43 giri1208 1.00
44 ZAKKY51 1.00
45 NUDE TRUMP 1.00
46 kuzukky 1.00
47 Noiel 1.00
48 OD_honma 1.00
49 YuuKIDz1203 1.00
50 maro867 1.00
51 bayasix 1.00
52 schumway.g 1.00
53 londonb415 1.00
54 yasu925 1.00
55 Kazu1969 1.00
56 torisuta 1.00
57 higetaku 1.00
58 kazz14 1.00
59 miyacchi 1.00
60 satou0830 1.00