2015/6/17 22:00 STAGE2結果

1 HIRO778 26.08 Entry to Stage3
1 Nose19760919 26.08 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.08 Entry to Stage3
1 abusheng 26.08 Entry to Stage3
1 cu paradise 26.08 Entry to Stage3
1 higetaku 26.08 Entry to Stage3
1 ike-japan 26.08 Entry to Stage3
1 maro867 26.08 Entry to Stage3
1 miyacchi 26.08 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.08 Entry to Stage3
1 torisuta 26.08 Entry to Stage3
12 giri1208 15.96 $0
13 shojiji82 15.38
14 ASU1151 14.85
15 stepup-kuni 1.00
16 isotetsu 1.00
17 makomichi 1.00
18 GINSUKE 1.00
19 ZAKKY51 1.00
20 cozy1982 1.00
21 yushi8964 1.00
22 mCandyBox 1.00
23 pokarinjpt2 1.00
24 SETOUCHIJack 1.00
25 satou0830 1.00
26 Sanjyo 1.00
27 tckw_act 1.00
28 minikubo754 1.00
29 Kpb1ga-ss 1.00
30 Machan_AA 1.00
31 otoichi 1.00
32 Jet-black32 1.00
33 raindaiou 1.00
34 Outback777 1.00
35 kazz14 1.00
36 ryo624p1 1.00
37 38pita 1.00
38 condor0925 1.00
39 400sky 1.00
40 osho6 1.00
41 dobypapa 1.00
42 yasu925 1.00
43 yamazen 1.00
44 londonb415 1.00
45 Hachi@RS 1.00
46 bkaz499 1.00
47 BEAR561214 1.00
48 YuuKIDz1203 1.00
49 reametal 1.00
50 shadows845 1.00
51 soga406 1.00
52 Noiel 1.00
53 gainare 1.00
54 zedeku0101 1.00
55 Shinji777 1.00