2015/6/16 22:00 STAGE2結果

1 38pita 26.72 Entry to Stage3
1 Jet-black32 26.72 Entry to Stage3
1 OD_honma 26.72 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 26.72 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.72 Entry to Stage3
1 abusheng 26.72 Entry to Stage3
1 frmfrm56 26.72 Entry to Stage3
1 kazukanbe 26.72 Entry to Stage3
1 londonb415 26.72 Entry to Stage3
1 minikubo754 26.72 Entry to Stage3
1 osho6 26.72 Entry to Stage3
1 torisuta 26.72 Entry to Stage3
1 yasu925 26.72 Entry to Stage3
14 condor0925 16.18 $2
15 darcsch 15.66
16 pokarinjpt2 15.20
17 ASU1151 1.00
18 stepup-kuni 1.00
19 giri1208 1.00
20 400sky 1.00
21 isotetsu 1.00
22 tokoroten123 1.00
23 otoichi 1.00
24 BEAR561214 1.00
25 midorihugu 1.00
26 GINSUKE 1.00
27 panko3 1.00
28 ZAKKY51 1.00
29 SAEC308 1.00
30 Outback777 1.00
31 griffon938 1.00
32 ryu1.1125 1.00
33 yukapaka2 1.00
34 kuzukky 1.00
35 OukaKonohana 1.00
36 alebeer 1.00
37 RandA211 1.00
38 gobo14142 1.00
39 tckw_act 1.00
40 Nose19760919 1.00
41 brian1217 1.00
42 toku4949 1.00
43 ossiiyy 1.00
44 Kpb1ga-ss 1.00
45 satou0830 1.00
46 miyacchi 1.00
47 arame1023 1.00
48 makomichi 1.00
49 sho_kotsu555 1.00
50 tetsu8 1.00
51 S.HIT1030 1.00
52 zedeku0101 1.00
53 maro867 1.00
54 namamedai 1.00
55 take26 1.00
56 Yebise 1.00
57 koolAAAAK 1.00
58 mCandyBox 1.00
59 Machan_AA 1.00
60 hybridge 1.00
61 soga406 1.00
62 Kazu1969 1.00
63 raindaiou 1.00
64 Nagysr 1.00
65 yushi8964 1.00
66 Oak man@AA 1.00