2015/6/12 22:00 STAGE2結果

1 400sky 25.82 Entry to Stage3
1 ASU1151 25.82 Entry to Stage3
1 GINSUKE 25.82 Entry to Stage3
1 Kpb1ga-ss 25.82 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 25.82 Entry to Stage3
1 S.HIT1030 25.82 Entry to Stage3
1 kazz14 25.82 Entry to Stage3
1 londonb415 25.82 Entry to Stage3
1 shadows845 25.82 Entry to Stage3
1 torisuta 25.82 Entry to Stage3
11 pokarinjpt2 15.90 $0
12 griffon938 15.27
13 tomato1129 1.00
14 panko3 1.00
15 gainare 1.00
16 otoichi 1.00
17 maro867 1.00
18 condor0925 1.00
19 JokerBoo1976 1.00
20 ossiiyy 1.00
21 raindaiou 1.00
22 Daisuke.i42 1.00
23 yamazen 1.00
24 zedeku0101 1.00
25 shojiji82 1.00
26 schumway.g 1.00
27 higetaku 1.00
28 kuriatsu0220 1.00
29 SAEC308 1.00
30 Machan_AA 1.00
31 abusheng 1.00
32 moritooooo! 1.00
33 38pita 1.00
34 satou0830 1.00
35 mCandyBox 1.00
36 tckw_act 1.00
37 xdpnyf 1.00
38 Nagysr 1.00
39 RandA211 1.00
40 VirTyche 1.00
41 makomichi 1.00
42 Outback777 1.00
43 SETOUCHIJack 1.00
44 koolAAAAK 1.00
45 luke sato 1.00
46 osho6 1.00
47 yasu925 1.00
48 Oak man@AA 1.00
49 okapi0629 1.00
50 giri1208 1.00