2015/6/11 22:00 STAGE2結果

1 cazmew 26.31 Entry to Stage3
1 condor0925 26.31 Entry to Stage3
1 kazukanbe 26.31 Entry to Stage3
1 londonb415 26.31 Entry to Stage3
1 maro867 26.31 Entry to Stage3
1 ryo624p1 26.31 Entry to Stage3
1 shadows845 26.31 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.31 Entry to Stage3
1 toku4949 26.31 Entry to Stage3
1 yamazen 26.31 Entry to Stage3
1 yushi8964 26.31 Entry to Stage3
12 panko3 16.10 $2
13 okapi0629 15.51
14 dgpamt 14.98
15 take26 1.00
16 ruiken 1.00
17 xdpnyf 1.00
18 400sky 1.00
19 griffon938 1.00
20 SAEC308 1.00
21 GINSUKE 1.00
22 zedeku0101 1.00
23 mCandyBox 1.00
24 abusheng 1.00
25 juicer555 1.00
26 katuki62 1.00
27 38pita 1.00
28 Machan_AA 1.00
29 ASU1151 1.00
30 nogutetu 1.00
31 otoichi 1.00
32 sakosako1974 1.00
33 moritooooo! 1.00
34 pokarinjpt2 1.00
35 makomichi 1.00
36 torisuta 1.00
37 yuyupiduki 1.00
38 Jet-black32 1.00
39 S.HIT1030 1.00
40 yukapaka2 1.00
41 Nagysr 1.00
42 Pontyan 1.00
43 leoking0619 1.00
44 Outback777 1.00
45 raindaiou 1.00
46 RandA211 1.00
47 xojanll777 1.00
48 yasu925 1.00
49 Masa2010jp 1.00
50 satou0830 1.00
51 higetaku 1.00
52 SETOUCHIJack 1.00
53 YuuKIDz1203 1.00
54 alebeer 1.00
55 keita33607 1.00
56 osho6 1.00