2015/6/9 22:30 STAGE2結果

1 38pita 26.53 Entry to Stage3
1 Hachi@RS 26.53 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.53 Entry to Stage3
1 bkaz499 26.53 Entry to Stage3
1 dobypapa 26.53 Entry to Stage3
1 doradora55 26.53 Entry to Stage3
1 kintarokun 26.53 Entry to Stage3
1 londonb415 26.53 Entry to Stage3
1 maro867 26.53 Entry to Stage3
1 propofol-san 26.53 Entry to Stage3
1 ryo624p1 26.53 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.53 Entry to Stage3
1 toku4949 26.53 Entry to Stage3
14 makomichi 16.06 $0
15 cha-ra_0107 15.55
16 luke sato 15.09
17 rice116 1.00
18 SAEC308 1.00
19 Nagysr 1.00
20 400sky 1.00
21 SETOUCHIJack 1.00
22 h.y.k.i.00 1.00
23 Gomez0210 1.00
24 kazz14 1.00
25 condor0925 1.00
26 pokarinjpt2 1.00
27 satatsu11 1.00
28 abusheng 1.00
29 mamemo3 1.00
30 Masa2010jp 1.00
31 Daisuke.i42 1.00
32 Jet-black32 1.00
33 S.HIT1030 1.00
34 pocalto69 1.00
35 ASU1151 1.00
36 osho6 1.00
37 Machan_AA 1.00
38 torisuta 1.00
39 otoichi 1.00
40 raindaiou 1.00
41 brian1217 1.00
42 menyan 1.00
43 yushi8964 1.00
44 satou0830 1.00
45 shadows845 1.00
46 teruzappe 1.00
47 giri1208 1.00
48 mori_no_kuma 1.00
49 kohei1008 1.00
50 denkaiyukito 1.00
51 ossiiyy 1.00
52 higetaku 1.00
53 hybridge 1.00
54 xojanll777 1.00
55 ZAKKY51 1.00
56 juicer555 1.00
57 zedeku0101 1.00
58 chonma 1.00
59 kuzukky 1.00
60 moglar03 1.00
61 yasu925 1.00
62 Pontyan 1.00
63 gobo14142 1.00
64 take26 1.00
65 yukapaka2 1.00