2015/6/8 22:30 STAGE2結果

1 SETOUCHIJack 26.94 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.94 Entry to Stage3
1 butti guild 26.94 Entry to Stage3
1 higetaku 26.94 Entry to Stage3
1 nitei 26.94 Entry to Stage3
1 propofol-san 26.94 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.94 Entry to Stage3
1 torisuta 26.94 Entry to Stage3
1 tyr1492 26.94 Entry to Stage3
1 xojanll777 26.94 Entry to Stage3
1 yukapaka2 26.94 Entry to Stage3
1 yushi8964 26.94 Entry to Stage3
13 pokarinjpt2 16.39 $6
14 londonb415 15.83
15 ASU1151 15.32
16 condor0925 14.87
17 maro867 1.00
18 minnieAK 1.00
19 yasu925 1.00
20 stepup-kuni 1.00
21 menyan 1.00
22 gobo14142 1.00
23 etale.K3 1.00
24 juicer555 1.00
25 abusheng 1.00
26 shadows845 1.00
27 nek1015 1.00
28 satopi 1.00
29 400sky 1.00
30 xdpnyf 1.00
31 38pita 1.00
32 Kuravin 1.00
33 Jet-black32 1.00
34 ryouziro 1.00
35 S.HIT1030 1.00
36 makomichi 1.00
37 sasaaki 1.00
38 mCandyBox 1.00
39 otoichi 1.00
40 ZAKKY51 1.00
41 osho6 1.00
42 dobypapa 1.00
43 giri1208 1.00
44 nesu28 1.00
45 Masa2010jp 1.00
46 PONNEKOCHAN 1.00
47 bkaz499 1.00
48 zedeku0101 1.00
49 acek48 1.00
50 take26 1.00
51 Hachi@RS 1.00
52 satou0830 1.00
53 Nagysr 1.00
54 Yu Adashino 1.00
55 shishikurara 1.00
56 Gomez0210 1.00
57 leoking0619 1.00
58 moritooooo! 1.00
59 tarosuke 1.00
60 maako120 1.00
61 hybridge 1.00
62 SAEC308 1.00
63 yo-sen5 1.00