2015/6/8 22:00 STAGE2結果

1 38pita 26.53 Entry to Stage3
1 Nagysr 26.53 Entry to Stage3
1 S.HIT1030 26.53 Entry to Stage3
1 SAEC308 26.53 Entry to Stage3
1 Sanjyo 26.53 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.53 Entry to Stage3
1 abusheng 26.53 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 26.53 Entry to Stage3
1 namamedai 26.53 Entry to Stage3
1 satou0830 26.53 Entry to Stage3
1 taco80010 26.53 Entry to Stage3
1 xdpnyf 26.53 Entry to Stage3
13 HIT_SEA0303 16.14 $2
14 SETOUCHIJack 15.59
15 pokarinjpt2 15.10
16 stepup-kuni 1.00
17 shadows845 1.00
18 giri1208 1.00
19 ASU1151 1.00
20 eureka8 1.00
21 cozy1982 1.00
22 osho6 1.00
23 hpchairman 1.00
24 satopi 1.00
25 bkaz499 1.00
26 otoichi 1.00
27 Jet-black32 1.00
28 yasu925 1.00
29 chonma 1.00
30 love ootoya 1.00
31 gobo14142 1.00
32 Hachi@RS 1.00
33 Gomez0210 1.00
34 londonb415 1.00
35 Yu Adashino 1.00
36 LJ1857 1.00
37 isotetsu 1.00
38 take26 1.00
39 400sky 1.00
40 Masa2010jp 1.00
41 condor0925 1.00
42 dobypapa 1.00
43 higetaku 1.00
44 tamotsu29 1.00
45 yukapaka2 1.00
46 minikubo754 1.00
47 hidenori0313 1.00
48 miria666 1.00
49 PONNEKOCHAN 1.00
50 cazmew 1.00
51 luke sato 1.00
52 makomichi 1.00
53 moritooooo! 1.00
54 ryo624p1 1.00
55 zedeku0101 1.00
56 torisuta 1.00
57 yushi8964 1.00
58 ZAKKY51 1.00
59 maro867 1.00
60 xojanll777 1.00
61 propofol-san 1.00