2015/6/3 22:00 STAGE2結果

1 0ni5ro4 26.94 Entry to Stage3
1 Jet-black32 26.94 Entry to Stage3
1 Taku14 26.94 Entry to Stage3
1 abusheng 26.94 Entry to Stage3
1 cazmew 26.94 Entry to Stage3
1 giri1208 26.94 Entry to Stage3
1 gobo14142 26.94 Entry to Stage3
1 i.ryunosuke 26.94 Entry to Stage3
1 omamejiro 26.94 Entry to Stage3
1 tomato1129 26.94 Entry to Stage3
1 xdpnyf 26.94 Entry to Stage3
1 yana1326 26.94 Entry to Stage3
13 pokarinjpt2 16.39 $6
14 raindaiou 15.83
15 mug_toro 15.32
16 yasu925 14.87
17 SAEC308 1.00
18 zedeku0101 1.00
19 shopmaker505 1.00
20 juicer555 1.00
21 osho6 1.00
22 satou0830 1.00
23 menyan 1.00
24 minikubo754 1.00
25 Daisuke.i42 1.00
26 hepoker501 1.00
27 yukapaka2 1.00
28 ASU1151 1.00
29 tckw_act 1.00
30 coffee.ns 1.00
31 londonb415 1.00
32 mori_no_kuma 1.00
33 SETOUCHIJack 1.00
34 hiri3 1.00
35 starryeye777 1.00
36 koolAAAAK 1.00
37 Gomez0210 1.00
38 insignifi_1 1.00
39 reametal 1.00
40 Yu Adashino 1.00
41 sigfo_hy 1.00
42 panko3 1.00
43 otoichi 1.00
44 bkaz499 1.00
45 Masa2010jp 1.00
46 kwijang 1.00
47 waowao0000 1.00
48 400sky 1.00
49 nao71 1.00
50 BLTJapan 1.00
51 higetaku 1.00
52 kami0909 1.00
53 satopi 1.00
54 torisuta 1.00
55 T_Uechan 1.00
56 maro867 1.00
57 marushu 1.00
58 ryo624p1 1.00
59 Noiel 1.00
60 hybridge 1.00
61 makomichi 1.00
62 kuzukky 1.00
63 YuuKIDz1203 1.00