2015/6/1 22:00 STAGE2結果

1 -janken-nin 27.15 Entry to Stage3
1 400sky 27.15 Entry to Stage3
1 ASU1151 27.15 Entry to Stage3
1 Zoffy_LV 27.15 Entry to Stage3
1 cozy1982 27.15 Entry to Stage3
1 higetaku 27.15 Entry to Stage3
1 justy0300 27.15 Entry to Stage3
1 kamikami777 27.15 Entry to Stage3
1 leoking0619 27.15 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 27.15 Entry to Stage3
1 tcltcltcl 27.15 Entry to Stage3
1 tomato1129 27.15 Entry to Stage3
13 aoi_shieokum 16.51 $8
14 bkaz499 15.94
15 tamotsu29 15.44
16 vidweiden 14.98
17 Jet-black32 1.00
18 yasu925 1.00
19 londonb415 1.00
20 otoichi 1.00
21 satou0830 1.00
22 HUNGRRRYYY 1.00
23 tckw_act 1.00
24 kuzukky 1.00
25 Piyal Jay 76 1.00
26 ossiiyy 1.00
27 satopi 1.00
28 xdpnyf 1.00
29 shadows845 1.00
30 ASAKIN 1.00
31 taro61taro61 1.00
32 38pita 1.00
33 Sanjyo 1.00
34 minikubo754 1.00
35 HIRO778 1.00
36 kohei1008 1.00
37 abusheng 1.00
38 gobo14142 1.00
39 takomaguro 1.00
40 giri1208 1.00
41 starryeye777 1.00
42 torisuta 1.00
43 yuyupiduki 1.00
44 YuuKIDz1203 1.00
45 ryo624p1 1.00
46 SAEC308 1.00
47 makomichi 1.00
48 fusa10.jp 1.00
49 yukapaka2 1.00
50 LJ1857 1.00
51 miria666 1.00
52 flexs133 1.00
53 makati757 1.00
54 maro867 1.00
55 syogyo_mujo 1.00
56 tomas1728 1.00
57 Atombingo 1.00
58 OukaKonohana 1.00
59 okawa@gold9 1.00
60 ZAKKY51 1.00
61 condor0925 1.00
62 suzukijapan 1.00
63 osho6 1.00
64 sho_kotsu555 1.00