JPT2012 Season2 Osaka/Tokyo ONLINE Satellite

STAGE 1
5/28 21:30-
参加者:199人
通過者:10人
aoi_shieokum (Japan)
aotenR (Japan)
D-Dragon01 (Japan)
Funafuna (Japan)
kazunori421 (Japan)
Masa2010jp (Japan)
noriyang (Japan)
onbashira (Japan)
senri dango (Japan)
speculator49 (Japan)

STAGE 2
5/28 22:30-
参加者:29人
通過者:5人
AR-y2001 (Japan)
gonta (Japan)
narin669 (Japan)
taabouv (Japan)
yuu_530 (Japan)

STAGE 2
5/28 23:30-
参加者:36人
通過者:6人
kkuri (Japan)
pokkepika (Japan)
senri dango (Japan)
speculator49 (Japan)
tetsu8 (Japan)
yamiuma (Japan)